Atgal
718

„718“ modeliai buvo sukurti sportui. Tai rodsteriai, su automobilio centre įrengtu varikliu, sujungiantys legendinio „Porsche 718“ sportinę dvasią su ateities sportiniu automobiliu ir perkeliantys jį į šiandienos pasaulio kelius.

911

Nesenstantis dizainas, šiuolaikinė interpretacija. Neabejotinas „911“ siluetas pasižymi ikoninėmis linijomis. Jis beveik nepasikeitė nuo 1963 m. ir suformavo visų „Porsche“ modelių DNR.

Taycan

Siela turi daugybę aspektų. Ji kintanti, nuolat judanti – ir atsiskleidžia įvairiausiais būdais. Kaip šypsena, kuri išreiškia visišką džiaugsmą. Arba kaip laisvės troškimas, laikant naujojo „Taycan“ vairą.

Panamera

Ar gali vizija būti logiška? Negi jai leidžiama tokiai būti? Greičiausiai ne. Mes tikime, jog kuo vizionieriškesnė pradžia, tuo labiau jaudinanti pabaiga. Dėl to verta kovoti. Toks ir yra „Panamera“ atvejis.

Macan

Išgyvenimus suvokiame visais pojūčiais. Žinoma, tai apima ir jausmą, kurį jaučiame vairuodami savo sportinį automobilį. Naujos kartos varikliai žavi sportiniam automobiliui būdinga galia bei garsu.

Cayenne

„Cayenne“ ir „Cayenne Coupé“: abu gali pasigirti įspūdinga išvaizda ir įspūdingu našumu bei penkių vietų sėdynėmis. Nesvarbu, ar norite leistis į nuotykius kartu su draugais, ar įsimylėti ikoniškas modelio linijas, tai yra tik asmeninio skonio reikalas.

Daugiau
718

„718“ modeliai buvo sukurti sportui. Tai rodsteriai, su automobilio centre įrengtu varikliu, sujungiantys legendinio „Porsche 718“ sportinę dvasią su ateities sportiniu automobiliu ir perkeliantys jį į šiandienos pasaulio kelius.

911

Nesenstantis dizainas, šiuolaikinė interpretacija. Neabejotinas „911“ siluetas pasižymi ikoninėmis linijomis. Jis beveik nepasikeitė nuo 1963 m. ir suformavo visų „Porsche“ modelių DNR.

Taycan

Siela turi daugybę aspektų. Ji kintanti, nuolat judanti – ir atsiskleidžia įvairiausiais būdais. Kaip šypsena, kuri išreiškia visišką džiaugsmą. Arba kaip laisvės troškimas, laikant naujojo „Taycan“ vairą.

Panamera

Ar gali vizija būti logiška? Negi jai leidžiama tokiai būti? Greičiausiai ne. Mes tikime, jog kuo vizionieriškesnė pradžia, tuo labiau jaudinanti pabaiga. Dėl to verta kovoti. Toks ir yra „Panamera“ atvejis.

Macan

Išgyvenimus suvokiame visais pojūčiais. Žinoma, tai apima ir jausmą, kurį jaučiame vairuodami savo sportinį automobilį. Naujos kartos varikliai žavi sportiniam automobiliui būdinga galia bei garsu.

Cayenne

„Cayenne“ ir „Cayenne Coupé“: abu gali pasigirti įspūdinga išvaizda ir įspūdingu našumu bei penkių vietų sėdynėmis. Nesvarbu, ar norite leistis į nuotykius kartu su draugais, ar įsimylėti ikoniškas modelio linijas, tai yra tik asmeninio skonio reikalas.

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.porsche.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.

1.2. Ši Politika:

1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir naudojatės galimybe įsigyti Svetainėje siūlomų produktų ir (ar) paslaugų;

1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;

1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojų įsipareigojimus;

1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;

1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

1.3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.

1.3.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.3.3. Duomenų valdytojas arba mes – UAB „Prime Auto“ (juridinio asmens kodas 302841713, adresas Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius).

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai Svetainėje pateikiate siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimo užsakymą, sutinkate su slapukų naudojimu ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.

2.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų.

2.3. Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus duomenis bendrai renka ir toliau tvarko šios Politikos 1.3.3. punkte nurodytas Duomenų valdytojas.

2.4. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine ir pateikiate elektroninę užklausą arba mūsų  siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimo užsakymą, t. y.:

2.4.1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

2.4.2. Duomenys, kurie susiję su Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimo užsakymu – užsakoma paslauga/produktas, Jūsų turimo automobilio modelis (Jums užsakant asmeninį finansinį pasiūlymą konkretaus modelio automobilio įsigijimui), informacija apie sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui), vairuotojo pažymėjimo numeris (Jums registruojantis į Bendrovės organizuojamą vairavimo renginį), pasirinktas mokėjimo už įsigyjamą paslaugą ir (ar) produktą būdas bei susiję įrašai;

2.4.3. Kiti duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

2.5. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:

2.5.1. Jūsų pateiktų užsakymų Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui administravimo ir vykdymo;

2.5.2. Jūsų pateiktų elektroninių užklausų administravimo ir vykdymo;

2.5.3. Jūsų sutikimu, kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;

2.6. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.7. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.8. Jūsų atliekamų užsakymų Svetainėje metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) saugosime ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kai Asmens duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi bandomajam važiavimui ar į Bendrovės organizuojamą vairavimo renginį arba siekdami gauti asmeninį finansinį pasiūlymą konkretaus modelio automobilio įsigijimui, skaičiuojant nuo Jūsų duomenų pateikimo mūsų Svetainėje momento.

2.9. Šios Politikos 2.4.3 punkte nurodytus duomenis saugosime ne ilgiau nei šio dokumento 5.1. punkte minimoje Slapukų politikoje nurodytą terminą.

2.10.           Taip pat informuojame, kad telefoninių pokalbių su Mūsų klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę ir Duomenų subjektų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą Duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoniniųpokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl šios Politikos, Mūsų ir Mūsų klientų sudarytų produktų pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Mūsų vidinių taisyklių pažeidimų, Mūsų teikiamų paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų ar konfliktų (incidentų) su Mūsų klientais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais.

2.11. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

2.12. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojai, tiek nustatydami Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

2.13. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami:

2.13.1. su Jumis bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą ir rinkodarą atsakingiems Duomenų valdytojo darbuotojams;

2.13.2. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Duomenų valdytojui (Duomenų valdytojo pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams), tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Duomenų valdytojų tarpusavio sutarčių, sudarytų, siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą, įvykdymui;

2.13.3. valdingus įgaliojimus turinčioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, Duomenų valdytojui vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus pateikti institucijų nurodytą informaciją.

2.14. Pažymime, kad registracijos Svetainėje metu rezervuotu laiku Jums nuvykus į Duomenų valdytojų produktų ir (ar) paslaugų pardavimo vietą ir sudarius produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis sudarytų sutarčių nuostatomis.

TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS

3.1. Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį bendrai ir/arba individualizuotai (automatizuotais sprendimais (profiliavimu)) paremtai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.

3.2. Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Duomenų valdytojai dalinsis su visais savo klientais.

3.3. Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, automatizuotų sprendimų (profiliavimo) pagalba Jūs galite būti priskirtas atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Duomenų valdytojų salonuose, el. paštu, telefonu, naršant Duomenų valdytojų tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis Duomenų valdytojų paslaugomis ir/ar prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Duomenų valdytojų organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai.

3.4. Su Jumis Duomenų valdytojai gali susisiekti ir be šios Politikos 3.1. nurodyto sutikimo, jei siūlomos Duomenų valdytojų prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Pastaruoju atveju Duomenų valdytojai Jums sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.

3.5. Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo Duomenų valdytojų. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas bei „Porsche“ grupės bendrovėms ir autorizuotiems „Porsche“ tiekėjams (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porscheplatz 170435 Stuttgart; Porsche Central and

Eastern Europe s.r.o., Radlická 751/113e, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha; UAB „Prime Auto“, Dariaus ir

Girėno g. 15, Vilnius; SIA Baltijas sporta auto Krasta iela 54, Latgales priekšpilsēta, Rīga; Porsche Financial Services GmbH, Porschestraße 1 D – 74304 Bietigheim-Bissingen; Porsche Connect GmbH Porscheplatz 1,70435 Stuttgar), tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą.

3.6. Duomenų (el. pašto adreso adresas ir telefono numeris) tvarkymo šios Politikos 3.1. ir/arba 3.4. punktų pagrindu terminas: 3 metai, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas.

3.7. Galite atsisakyti šios Politikos 3.1. ir/arba 3.4. punktų pagrindu siunčiamo naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@porsche.lt arba naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą.

TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠAI

4.1. Jūsų telefoniniai pokalbiai (įeinančių ir išeinančių skambučių Duomenų valdytojo klientų aptarnavimo centro telefono numeriu) su Duomenų valdytoju yra įrašomi. Telefoninių pokalbių su Duomenų valdytojo klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir tinkamą Jūsų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą Jūs esate informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. 4.2. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl Duomenų valdytojų teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių/produktų bei jų pardavimo proceso kokybės, Duomenų valdytojo ir Duomenų valdytojo klientų sudarytų produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatų ar Duomenų valdytojo vidinių taisyklių pažeidimų, nelaimingų atsitikimų su klientais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Duomenų valdytojo klientų ir darbuotojų atvejais.

SLAPUKAI

5.1. Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami remiantis Slapukų politika.

5.2. Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršylės nustatymus arba kitais būdais.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:

6.1.1. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

6.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

6.1.3. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

6.1.4. reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

6.1.5. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

6.2. Dėl 5.1 p. nurodytų teisių galite kreiptis į Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas, pasitelkęs paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, pateiks Jums reikalingą informaciją, taip pat teisės aktų bei šios Politikos nustatyta tvarka įgyvendins kitas Jūsų kaip Duomenų subjekto teises.

6.3. Rašytinį prašymą bet kuriam Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 5.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę. Jums kreipiantis į Duomenų valdytoją raštu, prie prašymo turite pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai Duomenų valdytojo darbuotojams ir prašymo pateikimo metu yra galimybė Jus identifikuoti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu info@porsche.lt į duomenų apsaugos pareigūną arba turite galimybę užregistruoti savo kreipimąsi paskambinęs telefonu +370 66110911. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

7.2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

7.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 

Tikslas- Interneto svetainės administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas.

Asmens duomenų kategorijos- slapukų pagalba surenkama informacija.

 

Visą informaciją apie slapukų naudojimą ir duomenų rinkimą panaudojant slapukus (įskaitant ir konkrečius naudojamus slapukus ir jų saugojimo terminus) galite rasti slapukų valdymo įrankyje, svetainės apačioje.

Tikslas- Elektroninės prekybos vykdymas

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos:

·       paskyros registracijos duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., miestas, slaptažodis;

·       užsakymų duomenys- kaina, data, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (IP adresas, prisijungimų informacija), mokėjimo ir užsakymo duomenys, pristatymo informacija, gavėjo duomenys- vardas, pavardė, adresas.

Duomenų saugojimo terminai- 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba tol, kol paprašysite ištrinti paskyrą.

 

Dėmesio! Visa informacija apie elektroninės parduotuvės sąlygas ir taisykles pateikiama el. parduotuvės taisyklėse: https://store.porsche.lt/pirkimo-taisykles

Tikslas- Socialinių žiniasklaidos priemonių valdymas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- Jūsų komentarai, atsiliepimai ir kita informacija, kuria pasidalinate mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose.

 

Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra Bendrovės paskyra, Privatumo politika ir taisyklės.  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Facebook privatumo pranešimas-  https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Instagram privatumo pranešimas- https://help.instagram.com/155833707900388;

YouTube privatumo pranešimas- https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/;

Twitter privatumo pranešimas- https://twitter.com/en/privacy;

Pinterest privatumo pranešimas- https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016;

Linkedin privatumo pranešimas- https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Tikslas– Jūsų Interneto svetainėje užpildytų užklausų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų pasirinkta atstovybė, pageidaujamas automobilio modelis, papildoma informacija ir dokumentai, kuriuos pateikiate.

Duomenų saugojimo terminas- 2 metai nuo Jūsų pateiktos užklausos išsprendimo.

Tikslas- Klientų pasitenkinimo tyrimai.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos– el. pašto adresas, įsigytos prekės/ paslaugos, pateikti atsakymai.

Duomenų saugojimo terminas- 3 metai.

 

Mes privalome užtikrinti Gamintojo nustatytus klientų aptarnavimo kokybės standartus, todėl kiekvieną kartą Jums įsigijus paslaugą/ prekę, paprašysime Jūsų užpildyti klientų pasitenkinimo anketą ir įvertinti Jūsų patirtį aptarnavimo metu.

Tikslas- Renginių organizavimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- el. pašto adresas, atvaizdas, jei renginys yra filmuojamas ir fotografuojamas.

Asmens duomenų saugojimo terminas- 2 metai.

Tikslas- Tiesioginės rinkodaros vykdymas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas, teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos– vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas.

Duomenų saugojimo terminas: 3 metai arba iki sutikimo atšaukimo.

 

Jei sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris gal būti naudojamas individualizuotai ir bendrai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susiekti su Jumis.

 

Su Jumis galime susisiekti ir be sutikimo, jeigu siūlysime savo panašias prekes ar paslaugos ar teirausimės nuomonės dėl Jūsų jau įsigytų prekių/paslaugų. Tokiu atveju sudarysime Jums galimybę kiekvienu atveju paprastai atsisakyti siunčiamų laiškų.

 

Galite atsisakyti siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų kiekvieno elektroninio laiško apačioje paspaudę esančią nuorodą arba bet kuriuo metu parašę dpo@modus.group.

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

Tikslas- registracija į bandomąjį važiavimą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, vairuojamas automobilis, metai, amžius, vairuotojo pažymėjimo numeris, elektroninio parašo kopija.

Duomenų saugojimo terminas– 3 metai.

Tikslas- bandomųjų automobilių vietos nustatymas

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- GPS vietos nustatymo informacija.

Duomenų saugojimo terminas- vieta yra nustatoma tik įtarus galimą vagystę ar esant poreikiui surinkti įrodymus dėl neteisėtos veikos ar automobilio sugadinimo. Duomenys nėra kaupiami ar saugomi.

Tikslas- pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas, teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos- pirkėjo ir/ar atstovo vardas, pavardė, adresą, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo duomenys, asmens identifikavimo dokumentas. Jei perkate automobilį įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu, automobilio techninio paso kopija.

Duomenų saugojimo terminas- 10 metų po sutarties įvykdymo datos.

Tikslas- registracija į servisą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas, teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos- elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, miestas, data, laikas, aptarnaujantis serviso paslaugų vadybininkas (vardas, pavardė), numatomi darbai, numatomas būdas atsiskaityti už paslaugas, trumpas darbų aprašymas, automobilio kėbulo numeris, valstybinis numeris, pageidavimas gauti pakaitinį automobilį ar paimti ir grąžinti automobilį, automobilio paėmimo ir grąžinimo adresas, suteiktos serviso paslaugos (data, suteiktos paslaugos, įsigytos prekės, kaina, kiekis), mokėjimo duomenys, elektroninio parašo kopija.

Duomenų saugojimo terminas- 10 metų po sutarties įvykdymo datos.

 

Dėmesio! Jei turite Kasko draudimą, galime rinkti papildomus duomenis, susijusius su autoįvykiu (įskaitant įvykio deklaraciją, techninį pasą ir kt.) tam, kad suderintume darbų sąmatą ir apmokėjimo klausimus su draudimo bendrove.

Tikslas- duomenų perdavimas draudimo ir/ar lizingo bendrovėms dėl komercinių finansavimo ir/ar draudimo pasiūlymų parengimo ir pateikimo.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas-  sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas.

Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens tapatybės dokumentas (įsitikinti kliento tapatybe).

Duomenų saugojimo terminas- 2 metai.

Tikslas- Gamintojo suteiktos garantijos atidarymas, pratęsimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- automobilio registracijos pažymėjimas, savininko vardas, pavardė, automobilio registracijos data, telefono numeris, adresas, el. paštas, automobilio aptarnavimo istorija, mokėjimo duomenys.

Duomenų saugojimo terminas- 5 metai.

Tikslas- klientų patikra dėl jų buvimo EU sankcionuotų asmenų sąrašuose.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos- juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, telefonas, el. paštas, asmens dokumento tipas, tiesioginiai netiesioginiai akcininkai- vardas, pavardė, asmens kodas, tiesiogiai priklausančių akcijų dalis, netiesiogiai priklausančių akcijų dalis, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, kliento atstovo pareigos, vardas, pavardė, įgaliojimo pagrindas, data, vieta, parašas.

Duomenų saugojimo terminas– 5 metai.

Tikslas– būsimų verslo partnerių patikra 0 PVM taikymo tikslu.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos– Asmens tapatybės dokumento kopija, dokumentai, patvirtinantys, kad asmens nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuva (pavyzdžiui, diplomato siuntimo dokumentas ar rezidavimo pažyma).

Duomenų saugojimo terminas- 5 metai.

Tikslas- atrankos į laisvas darbo vietas organizavimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas, teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

 

Dėmesio! Visa informacija apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama kandidatų privatumo politikoje: https://www.modus.group/automotive-candidate-privacy-policy-lt-en.

Tikslas- vaizdo stebėjimas mūsų teritorijoje ir patalpose siekiant užtikrinti turto apsaugą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- į stebėjimo kamerų lauką patekusių asmenų atvaizdas, automobilių valstybiniai numeriai. Vaizdai įrašomi be garso.

Duomenų saugojimo terminas– 30 dienų.

Tikslas- skambučių įrašymas siekiant užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę.

Teisinis duomenų saugojimo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- skambučio įrašas.

Duomenų saugojimo terminas- 6 mėnesiai.

Tikslas- skolų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas, sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- mokėjimų duomenys, skolos dydis, kontaktiniai duomenys.

Duomenų saugojimo terminas- iki galutinio atsiskaitymo su mumis.

Tikslas- draudiminių įvykių ir žalų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas, teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos – automobilio registracijos pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas,  techninis pasas, autoįvykio deklaracija

Duomenų saugojimo terminas- 10 metų.

Tikslas- Porsche gamintojo numatytų automobilių atnaujinimo/kampanijų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas, teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos – elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, vairuojamas automobilis.

Duomenų saugojimo terminas- 3 metų.

Tikslas- tarpininkavimas teikiant lizingo ir draudimo produktus

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- BDAR 6 str. 1 d. b punktas- sutarties vykdymas. BDAR 6 str. 1 d. a punktas- sutikimas.

Asmens duomenų kategorijos – asmens tapatybės dokumento kopija, lizingo/ draudimo paraiškoje pateikiama informacija.

Duomenų saugojimo terminas- 2 metai.

 

Dėmesio! Siūlant draudimo ar lizingo produktus Bendrovė veikia kaip priklausomas tarpininkas, o duomenų valdytojas yra konkretus bankas ir draudimo bendrovė, kurios paraišką pildote. Visa informacija apie konkretaus banko/ lizingo ar draudimo bendrovės atliekamą asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama konkrečios draudimo, finansų bendrovės privatumo politikoje ir paraiškose.

KAM PERDUODAME DUOMENIS?

 

Cookies.

This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the storage and use of cookies in your device.