Back
718

„718“ modeliai buvo sukurti sportui. Tai rodsteriai, su automobilio centre įrengtu varikliu, sujungiantys legendinio „Porsche 718“ sportinę dvasią su ateities sportiniu automobiliu ir perkeliantys jį į šiandienos pasaulio kelius.

911

Nesenstantis dizainas, šiuolaikinė interpretacija. Neabejotinas „911“ siluetas pasižymi ikoninėmis linijomis. Jis beveik nepasikeitė nuo 1963 m. ir suformavo visų „Porsche“ modelių DNR.

Taycan

Siela turi daugybę aspektų. Ji kintanti, nuolat judanti – ir atsiskleidžia įvairiausiais būdais. Kaip šypsena, kuri išreiškia visišką džiaugsmą. Arba kaip laisvės troškimas, laikant naujojo „Taycan“ vairą.

Panamera

Ar gali vizija būti logiška? Negi jai leidžiama tokiai būti? Greičiausiai ne. Mes tikime, jog kuo vizionieriškesnė pradžia, tuo labiau jaudinanti pabaiga. Dėl to verta kovoti. Toks ir yra „Panamera“ atvejis.

Macan

Išgyvenimus suvokiame visais pojūčiais. Žinoma, tai apima ir jausmą, kurį jaučiame vairuodami savo sportinį automobilį. Naujos kartos varikliai žavi sportiniam automobiliui būdinga galia bei garsu.

Cayenne

„Cayenne“ ir „Cayenne Coupé“: abu gali pasigirti įspūdinga išvaizda ir įspūdingu našumu bei penkių vietų sėdynėmis. Nesvarbu, ar norite leistis į nuotykius kartu su draugais, ar įsimylėti ikoniškas modelio linijas, tai yra tik asmeninio skonio reikalas.

More
718

„718“ modeliai buvo sukurti sportui. Tai rodsteriai, su automobilio centre įrengtu varikliu, sujungiantys legendinio „Porsche 718“ sportinę dvasią su ateities sportiniu automobiliu ir perkeliantys jį į šiandienos pasaulio kelius.

911

Nesenstantis dizainas, šiuolaikinė interpretacija. Neabejotinas „911“ siluetas pasižymi ikoninėmis linijomis. Jis beveik nepasikeitė nuo 1963 m. ir suformavo visų „Porsche“ modelių DNR.

Taycan

Siela turi daugybę aspektų. Ji kintanti, nuolat judanti – ir atsiskleidžia įvairiausiais būdais. Kaip šypsena, kuri išreiškia visišką džiaugsmą. Arba kaip laisvės troškimas, laikant naujojo „Taycan“ vairą.

Panamera

Ar gali vizija būti logiška? Negi jai leidžiama tokiai būti? Greičiausiai ne. Mes tikime, jog kuo vizionieriškesnė pradžia, tuo labiau jaudinanti pabaiga. Dėl to verta kovoti. Toks ir yra „Panamera“ atvejis.

Macan

Išgyvenimus suvokiame visais pojūčiais. Žinoma, tai apima ir jausmą, kurį jaučiame vairuodami savo sportinį automobilį. Naujos kartos varikliai žavi sportiniam automobiliui būdinga galia bei garsu.

Cayenne

„Cayenne“ ir „Cayenne Coupé“: abu gali pasigirti įspūdinga išvaizda ir įspūdingu našumu bei penkių vietų sėdynėmis. Nesvarbu, ar norite leistis į nuotykius kartu su draugais, ar įsimylėti ikoniškas modelio linijas, tai yra tik asmeninio skonio reikalas.

Privacy policy

Mēs, Porsche grupas pārstāvji (turpmāk tekstā „mēs” vai Porsche), augstu novērtējam Jūsu izrādīto interesi par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Jūsu privātums mums ir ārkārtīgi svarīgs. Tādēļ mēs uztveram Jūsu personas datu aizsardzību ļoti nopietni un attiecamies pret to, ievērojot stingrākos konfidencialitātes standartus. Jūsu personas dati tiek apstrādāti vienīgi saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības likuma tiesību aktiem, konkrēti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā „VDAR”). Šajā privātuma politikā mēs sniegsim Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu datu aizsardzības tiesībām mūsu darījumu attiecību ar Jums ietvaros. Informāciju par citu Porsche Grupas uzņēmumu sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, skatiet šo pakalpojumu vai uzņēmumu attiecīgajās privātuma politikās.

 1. Datu apstrādes pārzinis un datu aizsardzības koordinators; kontaktinformācija
  Datu apstrādes pārzinis datu aizsardzības normatīvo aktu nozīmē ir:

SIA “Baltijas sporta auto” VRN. 40103655093 Adrese: Krasta iela 54, Rīga LV- 1003, Latvija

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums, ja Jums ir radušies jautājumi vai ierosinājumi attiecībā uz datu aizsardzību.

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoriem šādā adresē:

info@porsche. lv
Adrese: Krasta iela 54, Rīga telefons: +371 67 096 503 LV- 1003,Latvija

 1. Datu aizsardzības priekšmets

Datu aizsardzības priekšmets ir fizisko personu datu aizsardzība. Tā ir visa informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisko personu (normatīvajos aktos to apzīmē kā datu subjektu). Tas ietver tādu informāciju, kā, piemēram, vārds, pasta adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, kā arī informāciju, kuras izcelsme noteikti saistīta ar mūsu darījumu attiecībām starp Jums, kā, piemēram, ar pasūtījumiem, servisa apkalpošanu vai maksājumiem saistīti dati.

 1. Datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Turpmāk tiek sniegti datu apstrādes, kas veikta mūsu darījumu attiecībās ar Jums ietvaros, nolūki un tiesiskais pamats.

3.1 Līguma un pirms līguma noslēgšanas saistību izpildīšana (VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts)
Mēs apstrādājam personu datus, ja tas ir nepieciešams, lai sagatavotu un izpildītu līgumu ar Jums. Nolūki ir atkarīgi no konkrētā līguma un ietver konkrēti

Citu informāciju attiecībā uz datu apstrādes nolūkiem var atrast attiecīgo līgumu dokumentos.

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunktu. Jums ir jānorāda personas dati, kas ir nepieciešami, lai sagatavotu un noslēgtu līgumu ar Jums, pēc Jūsu vēlmēm. Mēs nespēsim apstrādāt Jūsu pieprasījumu vai arī izpildīt ar Jums noslēgtu līgumu, ja mūsu rīcībā nebūs šie dati.

3.2 Tiesisko pienākumu ievērošana (VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunkts . Mēs apstrādājam Jūsu personas datus arī, lai izpildītu tiesiskos pienākumus, kas uz mums attiecas. Šādi pienākumi var izrietēt, piemēram, no Komerclikuma, Nodokļu likumdošanas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas normatīviem aktiem, Finanšu instrumentu darbību regulējošiem normatīviem vai Krimināllikuma. Apstrādes nolūki izriet no attiecīgajiem likumā noteiktajiem pienākumiem; apstrāde parasti tiek veikta ar nolūku ievērot valsts noteiktos pienākumus attiecībā uz uzraudzību un informācijas izpaušanu.

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) vai (f) apakšpunktu. Ja mēs ievācam datus uz tiesisku pienākumu vai leģitīmo interešu pamata, Jums ir jānorāda personas dati, kas ir nepieciešami, lai izpildītu šos tiesiskos pienākumus. Mēs nevaram apstrādāt Jūsu jautājumu vai ievērot šos pienākumus, ja šī informācija netiek sniegta.

3.3 Likumīgo interešu aizsardzība (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts)
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus arī mūsu likumīgo interešu vai trešo pušu likumīgo interešu aizsardzības nolūkos. Mēs ievērojam turpmāk norādītās intereses, kas vienlaikus ir arī attiecīgie nolūki:

*Porsche tiesības un pienākumi, kas izriet no statūtiem, *Porsche komercdarbības nodrošināšana,

*Esošo līgumu saistību izpilde

*Klientu un sadarbības partneru komercdarījumu izpildes nodrošināšana.

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu. Gadījumos, kad Jums būs nepieciešams norādīt datus šim nolūkam, mēs to skaidri norādīsim. Mēs nevaram apstrādāt Jūsu jautājumu vai izpildīt Jūsu pieprasījumu, ja šī informācija netiek sniegta.

3.4 Piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunkts)

Ja esat devuši savu piekrišanu konkrētiem nolūkiem, šīs piekrišanas nolūki izriet no attiecīgās piekrišanas.
Dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu. Gadījumos, kad Jums būs nepieciešams norādīt datus šim  nolūkam, mēs to skaidri norādīsim un lūgsim sniegt Jūsu individuālu un nepārprotamu piekrišanu. Mēs nevaram izpildīt pieprasījumu, uz ko attiecas piekrišana, ja šī informācija netiek sniegta. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Šāda atsaukšana neietekmēs apstrādes, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, kas sniegta pirms tās atsaukšanas, likumību. Sīkāku informāciju par minēto datu apstrādes tiesisko pamatu Jūs varat saņemt, izmantojot 1 nodaļā norādīto adresi.

 1. Personu datu saņēmēji

Porsche kvalitātes pakalpojumu uzlabošanas ietvaros Jūsu datus var nodot Porsche Grupas uzņēmumiem, kuriem ir dota piekļuve, jo tas nepārprotami ir nepieciešams 3. nodaļā minēto nolūku sasniegšanai.

Ārējie saņēmēji: Mēs nododam Jūsu personas datus ārējiem saņēmējiem ārpus Porsche Grupas tikai tad, ja tas nepieciešams, lai administrētu vai apstrādātu Jūsu jautājumu vai arī lai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, ja pastāv cita likumīga atļauja vai pienākums vai ja mums ir Jūsu piekrišana datu pārsūtīšanai.

Ārējie saņēmēji var būt:

 1. Apstrādātāji
  Porsche Grupas grupas uzņēmumi vai ārējie pakalpojumu sniedzēji, ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu pakalpojumus, piemēram, Porsche piedāvājumu tehniskās infrastruktūras vai uzturēšanas jomās vai arī lai nodrošinātu līgumsaistībās paredzētu saturu. Mēs rūpīgi atlasām un regulāri pārbaudām šos apstrādātājus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargāta Jūsu personas datu drošība un konfidencialitāte. Pakalpojumu sniedzēji var izmantot datus vienīgi mūsu norādītajos nolūkos un tikai saskaņā ar mūsu doto uzdevumu, nodrošinot Jūsu datu apstrādi tādā pašā kvalitātes un drošības līmenī kā Porsche.
 2. Valsts iestādes

Valsts iestādes un tām pielīdzinātas institūcijas, kā, piemēram, prokuratūras, tiesas vai finanšu iestādes, transporta līdzekļu reģistrācijas iestādes, notāri, advokāti, tiesu izpildītāji, kam mums jāpārsūta personu dati juridisku iemeslu dēļ. Dati tiek pārsūtīti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu.

 1. Privātās iestādes

Dīleri, sadarbības partneri vai atbalsta personāls, kam dati tiek pārsūtīti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līguma saistību izpildei, lai administrētu jautājumus vai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, vai arī lai aizsargātu likumīgās intereses, piemēram, „Porsche” tirdzniecības uzņēmumi, finansējošās bankas, apdrošināšanas iestādes, līzinga kompānijas, kredītu aģentūras, transporta pakalpojumu sniedzēji vai salīdzināmi pakalpojumu sniedzēji. Dati tiek pārsūtīti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a), (b) un/vai (f) apakšpunktu.

 1. Datu apstrāde trešajās valstīs

Porsche neapstrādā un nenodod Jūsu datus ārpus ES/ EEZ valstīm. Tomēr var būt izņēmuma gadījumi, kad dati tiek nosūtīti iestādēm, kuru centrālie biroji vai datu apstrādes vieta neatrodas Eiropas Savienības dalībvalstī vai citā valstī ārpus Eiropas Savienības, kas nav nolīguma parakstītājvalstis, tad mēs pirms datu nosūtīšanas pārliecināmies, ka ārpus likumīgi pieļaujamajiem izņēmuma gadījumiem, kas attiecas uz saņēmēju, pastāv vai nu atbilstošs datu aizsardzības līmenis (piem., atsaucoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, saņemot atbilstošas garantijas, kā, piemēram, saņēmēja ES – ASV privātuma vairoga pašsertifikāciju, vai arī starp uzņēmēju un Eiropas Savienību noslēgtu ES standartklauzulu līgumu) vai arī ir saņemta Jūsu pietiekama piekrišana.

Ikvienā gadījumā mēs varam nodrošināt Jums pārskatu ar saņēmējiem trešajās valstīs un atbilstoša datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanas nolūkos saskaņoto noteikumu eksemplāru. Lai tos iegūtu, lūdzu, izmantojiet 1. nodaļā norādīto adresi.

 1. No trešajām pusēm iegūto datu kategorijas un avoti

Mēs apstrādājam ne tikai personu datus, ko saņemam tieši no Jums. Mēs saņemam dažādus personu datus no trešajām pusēm. Turpmāk ir sniegts pārskats ar avotiem un datu kategorijām, kas attiecas uz datu iegūšanu no trešajām pusēm:

* kredītreģistru sniegtā informācija; dati tiek iegūti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses

* sadarbības partneru sniegtā informācija; dati tiek iegūti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses

 1. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Mūsu darījumu attiecībās mēs neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

 1. Uzglabāšanas ilgums, dzēšana

Mēs uzglabājam Jūsu personas datus vienīgi tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu šajā politikā vai arī vispārīgos starp mums un Jums noslēgtos līguma dokumentos minētos mērķus, vai arī piekrišanas gadījumā, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu. Turklāt mēs uzglabājam Jūsu datus saskaņā ar piemērojamām normatīvos aktos noteiktajām uzglabāšanas prasībām.

Mēs izdzēšam Jūsu personas datus, tiklīdz

 1. Datu subjektu tiesības

Kā datu subjektam, ko ietekmē datu apstrāde, Jums ir vairākas tiesības. Konkrēti:

Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības iegūt informāciju no mums par Jūsu datiem, ko mēs uzglabājam.

Labošanas un dzēšanas tiesības Jums ir tiesības pieprasīt mums veikt neprecīzu datu labojumus un – ja ir ievērotas tiesiskās prasības – veikt datu dzēšanu.

Apstrādes ierobežošanas tiesības: Jums ir tiesības – ja ir ievērotas tiesiskās prasības – pieprasīt mums ierobežot Jūsu datu apstrādi.

Datu pārnesamības tiesības: Ja Jūs esat mums sniedzis/sniegusi datus uz līguma vai piekrišanas pamata, Jums ir tiesības saskaņā ar tiesiskajām prasībām iegūt Jūsu sniegtos datus strukturētā, standarta un mašīnlasāmā formātā, vai arī Jūs varat pieprasīt mums pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim.

Iebilšana datu apstrādei ar „likumīgās intereses” tiesisko pamatu: Jums ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties ar Jūsu konkrēto situāciju, iebilst, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, ar nosacījumu, ka šāda iebilšana ir balstīta uz „likumīgo interešu” tiesiskā pamata. Ja Jūs īstenojat Jūsu iebilšanas tiesības, mēs pārtraucam Jūsu datu apstrādi, ja vien mēs nevaram – saskaņā ar tiesiskajām prasībām – pierādīt pārliecinošus iemeslus tālākai apstrādei, kas ir pārāki par Jūsu tiesībām.

Iebilšana datu apstrādei mārketinga un reklāmas nolūkos: Mēs apstrādājam Jūsu personas datus uz „likumīgo interešu” tiesiskā pamata, lai veiktu tiešo tirgvedību. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi.

Piekrišanas atsaukšana: Ja Jūs esat sniedzis/sniegusi mums piekrišanu apstrādāt Jūsu datus, Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu uz turpmāko datu apstrādi. Jūsu datu apstrādes likumība paliek neskarta līdz brīdim, kad tiek atsaukta piekrišana.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Jūs varat arī iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datu apstrāde pārkāpj normatīvos aktus. Lai to izdarītu, Jūs varat iesniegt sūdzību Jūsu pilsētas/valsts atbildīgajā datu aizsardzības iestādē vai arī datu aizsardzības iestādē, kas ir atbildīga par mums.

Saziņa ar mums un Jūsu tiesību īstenošana: Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums, ja Jums ir radušies kādi jautājumi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu kā datu subjekta tiesībām un jebkādu piekrišanu, ko Jūs varētu būt sniedzis/sniegusi. Lai īstenotu visas iepriekš minētās tiesības, lūdzu, sazinieties caur info@newtest.porsche.lt vai arī caur 1. nodaļā norādīto pasta adresi. To darot, lūdzu, pārliecinieties, ka mums ir iespējams Jūs unikāli identificēt. Ja vēlaties atsaukt Jūsu piekrišanu, Jūs varat izmantot saziņas metodi, kādu izmantojāt, kad sniedzāt piekrišanu.

 1. Trešo pušu piedāvājumi

Citu pakalpojumu sniedzēju nodrošinātos pakalpojumus, kas minēti mūsu darījumu attiecību ietvaros, ir izveidojušas, veido un nodrošina trešās puses. Trešo pušu pakalpojumi var būt:

Mēs neietekmējam šo trešo pušu pakalpojumu uzbūvi, saturu un lomu. Mēs skaidri nošķiram sevi no visu trešo pušu piedāvājumu satura. Attiecīgās informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar šo trešo pušu piedāvājumu sniedzējiem.

 1. Statuss

Ir spēkā šīs privātuma politikas jaunākā versija. Statuss ……… Porsche ir tiesības šo politiku vienpusēji mainīt.

 

 

Cookies.

This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the storage and use of cookies in your device.