Atgal
718

„718“ modeliai buvo sukurti sportui. Tai rodsteriai, su automobilio centre įrengtu varikliu, sujungiantys legendinio „Porsche 718“ sportinę dvasią su ateities sportiniu automobiliu ir perkeliantys jį į šiandienos pasaulio kelius.

911

Nesenstantis dizainas, šiuolaikinė interpretacija. Neabejotinas „911“ siluetas pasižymi ikoninėmis linijomis. Jis beveik nepasikeitė nuo 1963 m. ir suformavo visų „Porsche“ modelių DNR.

Taycan

Siela turi daugybę aspektų. Ji kintanti, nuolat judanti – ir atsiskleidžia įvairiausiais būdais. Kaip šypsena, kuri išreiškia visišką džiaugsmą. Arba kaip laisvės troškimas, laikant naujojo „Taycan“ vairą.

Panamera

Ar gali vizija būti logiška? Negi jai leidžiama tokiai būti? Greičiausiai ne. Mes tikime, jog kuo vizionieriškesnė pradžia, tuo labiau jaudinanti pabaiga. Dėl to verta kovoti. Toks ir yra „Panamera“ atvejis.

Macan

Išgyvenimus suvokiame visais pojūčiais. Žinoma, tai apima ir jausmą, kurį jaučiame vairuodami savo sportinį automobilį. Naujos kartos varikliai žavi sportiniam automobiliui būdinga galia bei garsu.

Cayenne

„Cayenne“ ir „Cayenne Coupé“: abu gali pasigirti įspūdinga išvaizda ir įspūdingu našumu bei penkių vietų sėdynėmis. Nesvarbu, ar norite leistis į nuotykius kartu su draugais, ar įsimylėti ikoniškas modelio linijas, tai yra tik asmeninio skonio reikalas.

Daugiau
718

„718“ modeliai buvo sukurti sportui. Tai rodsteriai, su automobilio centre įrengtu varikliu, sujungiantys legendinio „Porsche 718“ sportinę dvasią su ateities sportiniu automobiliu ir perkeliantys jį į šiandienos pasaulio kelius.

911

Nesenstantis dizainas, šiuolaikinė interpretacija. Neabejotinas „911“ siluetas pasižymi ikoninėmis linijomis. Jis beveik nepasikeitė nuo 1963 m. ir suformavo visų „Porsche“ modelių DNR.

Taycan

Siela turi daugybę aspektų. Ji kintanti, nuolat judanti – ir atsiskleidžia įvairiausiais būdais. Kaip šypsena, kuri išreiškia visišką džiaugsmą. Arba kaip laisvės troškimas, laikant naujojo „Taycan“ vairą.

Panamera

Ar gali vizija būti logiška? Negi jai leidžiama tokiai būti? Greičiausiai ne. Mes tikime, jog kuo vizionieriškesnė pradžia, tuo labiau jaudinanti pabaiga. Dėl to verta kovoti. Toks ir yra „Panamera“ atvejis.

Macan

Išgyvenimus suvokiame visais pojūčiais. Žinoma, tai apima ir jausmą, kurį jaučiame vairuodami savo sportinį automobilį. Naujos kartos varikliai žavi sportiniam automobiliui būdinga galia bei garsu.

Cayenne

„Cayenne“ ir „Cayenne Coupé“: abu gali pasigirti įspūdinga išvaizda ir įspūdingu našumu bei penkių vietų sėdynėmis. Nesvarbu, ar norite leistis į nuotykius kartu su draugais, ar įsimylėti ikoniškas modelio linijas, tai yra tik asmeninio skonio reikalas.

911 S/T aukcionas

Džiaugiamės, kad patvirtinote savo dalyvavimą aukcione dėl ribotos gamybos Porsche 911 S/T įsigijimo, kuris vyks rugpjūčio mėn. 23 d. 19 val. Residence Cocktail Bar, Užupio g. 40, Vilniuje.

Susipažinkite su taisyklėmis

 

Šios aukciono taisyklės (Taisyklės) nustato ribotos gamybos Porsche 911 S/T (bendrinį modelio aprašymą galima rasti čia: https://porsche.lt/model/911-s-t/ ) automobilio (Automobilis) kainą aukciono (Aukcionas) būdu, aukciono organizavimo ir vykdymo tvarką, taikomą Aukcione dalyvaujantiems asmenims ir jo laimėtojui:

 

1. BENDROS SĄLYGOS

1.1 Aukciono organizatorius – UAB „Prime auto“, kodas: 302841713, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius (Organizatorius).

1.2 Aukciono organizavimo data ir laikas – 2023-08-23 laiko intervale nuo 19.30 iki 21.00 val.

1.3 Aukciono organizavimo vieta – Residence Cocktail Bar, Užupio g. 40, Vilnius.

1.4 Laimėjimo sąlygos: pradinė automobilio kaina yra 324 900 EUR (t.t. 21% PVM). Aukcioną laimi Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią papildomą sumą (Papildoma Suma) pinigais (eurais) virš nurodytos pradinės automobilio kainos.

1.5 Per 3 darbo dienos po Aukciono dienos, Aukciono laimėtojas ir Organizatorius sudaro tipinę Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį . Aukcioną laimėjusiam asmeniui pilną Automobilio kainą EUR su 21% PVM  sudaro pradinė automobilio kaina (324 900 EUR (t.t. PVM) + aukciono metu pasiūlyta Papildoma Suma EUR + papildomos įrangos sąrašas + papildomai skaičiuojamas automobilio transportavimo ir paruošimo mokestis.

1.6 Aukciono dalyviai privalo susipažinti su visomis Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis ir įvertinti jų (ne)priimtinumą Aukciono dalyviui, įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio gamybos ir faktinio pristatymo terminus, atsakomybės ribojimus, Organizatoriaus negalėjimą kontroliuoti Automobilio gamintojo (gamyklos) pasikeitusių terminų, aplinkybę, kad gamintojas paskirtu gamybos metu gali negalėti pateikti visų norimų Automobilio priedų ir kt. Kilus bet kuriems klausimams, neaiškumams, Aukciono dalyvis privalo iš anksto komunikuoti su Organizatoriumi ir išsiaiškinti jam kilusius neaiškumus, susijusius su Automobilio galimu pirkimo-pardavimo procesu, jam faktiškai laimėjus Aukcioną.

2. AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJA

2.1 Išskyrus Taisyklėse nurodomas išimtis, Aukcione gali dalyvauti išskirtinai tik Organizatoriaus pakviesti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės, kurie turi teisę įsigyti nuosavybės teise Automobilį ir kurie atitinka šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Fiziniai asmenys, dalyvaujantys Aukcione, negali būti jaunesni kaip 18 metų.

2.2 Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Aukcione ir pirkti Automobilį, negali būti Organizatoriaus įmonių grupės darbuotojas, įmonių grupės įmonių priežiūros ir valdymo organų narys ar kitaip susijęs asmuo, jeigu tokio asmens dalyvavimas Aukcione pagrįstai galėtų sukelti interesų konflikto situaciją, kaip tai apibrėžta teisės aktuose arba kituose dokumentuose.

2.3 Aukcione dalyvauja tik Organizatoriaus pakviesti dalyviai, todėl Organizatorius negarantuoja, kad Aukcione dalyvauti bus leidžiama visiems, kurie kreipsis (jeigu kreipsis) į Organizatorių dėl dalyvavimo Aukcione.

2.4 Fizinis asmuo gali registruotis į Aukcioną savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikęs savo įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijas registracijos Aukcione procese. Juridinis asmuo Aukcione gali dalyvauti per savo atstovą – juridinio asmens vadovą ar įgaliotą asmenį. Jeigu atstovaujami asmenys registracijos procese nenurodomi, tai reiškia, kad Aukciono dalyvis Aukcione dalyvaus pats savo vardu (niekam kitam neatstovaus).

2.5 Fizinis asmuo į konkretų paskelbtą Aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip Aukciono dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.

3. AUKCIONO VYKDYMAS

3.1 Aukcioną organizuoja ir vykdo Organizatorius. Aukcionas prasideda Taisyklėse nurodytame laiko intervale.

3.2 Aukcione dalyvaujama fiziškai. Aukciono dalyviai turės galimybę atlikti Papildomos Sumos siūlymus SMS žinutės forma nurodydami pilną siūlomą Papildomos Sumos dydį.

3.4 Vykstant Aukcionui Aukciono dalyviai Papildomos Sumos dydį gali didinti tokiu minimaliu Aukciono Papildomos Sumos dydžio kėlimo intervalu: 1 000 EUR, taip pat kiekvienas Aukciono dalyvis turi teisę pasiūlyti didesnį Papildomos Sumos dydžio kėlimo intervalą. Teikiant siūlymus SMS žinute, nurodoma pilnas Papildomos Sumos siūlomas dydis EUR (pvz. „10 000 EUR“). Aukcioną laimi dalyvis, kuris pasiūlo didžiausią Papildomos Sumos dydį.

3.5 Aukciono dalyviai turi teisę nedidinti Papildomos Sumos dydžio, tačiau jeigu nei vienas iš užsiregistravusių dalyvių nepasiūlo jokio Papildomos Sumos dydžio, Aukcionas laikomas neįvykusiu.

3.6 Pasiūlyto Papildomos Sumos dydžio Aukciono dalyvis negali atšaukti. Aukciono metu dalyviui pasiūlius atitinkamą Papildomos Sumos dydį, laikoma, kad toks Papildomos Sumos dydis pasiūlymo metu yra laimintis. Jeigu kitas Aukciono dalyvis pasiūlo didesnį Papildomos Sumos dydį, tai toks didesnis Papildomos Sumos dydis laikomas laiminčiu.

3.7 Telefonu dalyvaujantys Aukciono dalyviai turi įvertinti galimus telefono ryšių sutrikimus, galimus minimalius savo elektroninio įrenginio laikmačių skirtumus sekundžių paklaida ir pateikti siūlomą Papildomos Sumos dydį įvertinę riziką, kad Organizatorius nespės užfiksuoti Papildomos Sumos dydžio siūlymo. Organizatorius neatsako jeigu telefonu dalyvaujančio Aukciono dalyvio siūlomas Papildomos Sumos dydis laiku neužfiksuojamas dėl šiame punkte minimų priežasčių ar kitų objektyvių priežasčių.

3.8 Aukciono Organizatorius pakartoja kiekvieną Aukciono dalyvio Papildomos Sumos dydį. Kai niekas iš Aukciono dalyvių nebesiūlo didesnio Papildomos Sumos sumos dydžio, Organizatorius skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinį Papildomos Sumos dydį ir jį pakartoja 3 kartus. Papildomos Sumos dydis pakartotas 3 kartą laikomas akceptuotu ir skelbiama Aukciono pabaiga.

3.9 Pasibaigus Aukcionui Organizatorius paskelbia apie Aukciono baigtį ir nurodo laimėtoją. Aukcionui pasibaigus Aukciono laimėtojas ar jį atstovaujantis asmuo nedelsiant pasirašo Aukciono protokolą.

4. AUTOMOBILIO PIRKIMAS-PARDAVIMAS

4.1 Pasibaigus Aukcionui Organizatorius ir Aukciono laimėtojas pasirašo Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartis sudaroma per 3 darbo dienos nuo Aukciono pabaigos dienos.

4.2 Per laikotarpį iki Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Organizatorius informuoja Aukciono laimėtoją apie Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo būdą, datą ir laiką.

4.3 Jeigu per Taisyklių 1 punkte nurodytą terminą Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl Aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad Aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį.

4.4 Organizatoriui ir Aukciono laimėtojui nesudarius Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, teisė sudaryti Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį pereina Aukcione antrą vietą užėmusiam dalyviui. Jeigu Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma ir su antrą vietą užėmusiu dalyviu, tai tokia teisė pereina trečią vietą užėmusiam dalyviui. Trečią ir žemesnes vietas užėmusiems dalyviams nesudarius Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, teisė ją sudaryti pereina vis žemesnę vietą užėmusiam Aukciono dalyviui. Dėl šios priežasties Aukciono dalyviai supranta ir įsipareigoja, kad tam tikrą protingą laiką po Aukciono pabaigos, kiekvienas iš jų gali gauti informaciją iš Organizatoriaus, kad jis yra skelbiamas ir pripažintas „naujuoju“ Aukciono laimėtoju ir tokiu atveju įsipareigoja vykdyti Taisyklėse Aukciono laimėtojui numatytas visas pareigas.

4.5 Po Automobilio faktinio pagaminimo ir atvežimo į Porsche saloną Vilniuje momento, Organizatorius galės vieną savaitę eksponuoti Automobilį Porsche salone Vilniuje, turės teisę skleisti informacinę kampaniją / reklamą apie Automobilį, įskaitant Automobilio nuotraukas, internete ir kitais reklamos sklaidos kanalais.

4.6 Įsigijęs Automobilį Aukciono laimėtojas neturi teisės jo perparduoti jokiems tretiesiems asmenims 12 mėnesių nuo Automobilio faktinio perdavimo Aukciono laimėtojui momento.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1 Organizatoriaus civilinė atsakomybė gali kilti tik egzistuojant jo kaltei. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už jokius Aukciono dalyvių ir / ar laimėtojo patirtus netiesioginius nuostolius.

5.2 Jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, per nurodytą terminą atsisako sudaryti arba nesudaro su Organziatoriumi Automobilio pirkimo–pardavimo sutarties (išskyrus atvejį, kai Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma dėl trečiųjų šalių kaltės) arba šiurkščiai pažeidžia kitas Aukciono sąlygas, laikoma, kad jis atsisako pirkti Automobilį. Tokiu atveju Organizatorius įgija teisę reikalauti iš Aukciono laimėtojo sumokėti 5 000 EUR baudą ir atlyginti bet kokią kitą tiesioginę ir netiesioginę žalą (pvz., susijusią su aukciono vykdymu, Automobilio kainos pokyčiais), kilusią dėl pastarųjų Aukciono laimėtojo veiksmų.

5.3 Organizatorius bet kuriuo momentu iki Aukciono organizavimo dienos turi teisę dėl bet kokių priežasčių nutraukti Aukciono vykdymą.

5.4 Organizatorius, tikrindamas asmenų, siekiančių dalyvauti Aukcione, pateiktų dokumentų atitikimą Taisyklių ir teisės aktų reikalavimams, neturi pareigos imtis jokių specialių priemonių patikrinti asmens, ketinančio dalyvauti Aukcione, tapatybę ir / ar pateiktų dokumentų autentiškumą (pvz.: teikti paklausimus kompetentingoms institucijoms, tikrinti viešų registrų duomenis, tikrinti parašo autentiškumą ir pan.) ir nebus atsakingas už bet kokius su tuo susijusius padarinius, jeigu vėliau paaiškėtų, kad Aukciono laimėtojo pateikti dokumentai yra suklastoti ar turi kitų trūkumų, kurie be specialių žinių ar priemonių negalėjo būti nustatyti jų atitikimo Taisyklėse nurodytiems reikalavimams vertinimo metu. Už bet kokius padarinius, kurie kyla dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo Organizatoriui, atsako Aukciono dalyvis.

5.5 Nei vienas iš Aukciono dalyvių, taip pat Organizatorius nėra atsakingi už savo įsipareigojimų pagal Taisykles neįvykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios nustatomos pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus. Įsipareigojimų neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šiame punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Aukciono ar prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.

6. DRAUDIMAS AUKCIONE DALYVAUTI SANKCIONUOTIEMS ASMENIMS

6.1Asmuo, ketinantis dalyvauti Aukcione, garantuoja, kad:

6.1.1 jam/jai nėra taikomos Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos sankcijos, nustatytos Rusijos Federacijos ar kitų valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims dėl agresijos Ukrainoje, ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ir (ar) kitos ribojamosios priemonės;

6.1.2 Automobilis nėra įsigyjamas tais tikslais, kad būtų eksportuojamas į Rusijos Federaciją, perduodamas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijos Federacijoje, įskaitant perdavimą sankcionuotiems asmenims ar naudojimą Rusijos Federacijos teritorijoje.

6.2 Registracijos dalyvauti aukcione metu Organizatorius turi teisę patikrinti ar asmeniui, pageidaujančiam dalyvauti Aukcione, yra taikomos Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos sankcijos, nustatytos Rusijos Federacijos ar kitų valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims dėl agresijos Ukrainoje, ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ir (ar) kitos ribojamosios priemonės. Registracijos į Aukcioną metu kilus įtarimui, kad asmeniui, pageidaujančiam dalyvauti Aukcione, yra taikomos Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos nustatytos sankcijos ir kitos ribojamosios priemonės, Organizatorius turi teisę tokio asmens paprašyti atsakyti į papildomus klausimus bei pateikti papildomą informaciją. Nepateikus atsakymų į klausimus ar Organizatoriaus pageidaujamos informacijos, asmuo nėra registruojamas Aukciono dalyviu.

6.3 Asmenims, kuriems yra taikomos Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos sankcijos ir kitos ribojamosios priemonės, Aukcione dalyvauti nėra leidžiama. Tokie asmenys nebus registruojami Aukciono dalyviais.

6.4 Atsižvelgiant į tai, kad Automobilis pagal Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XVIII priedo 17 punktą laikomas prabangos preke, kurių tiekimas Rusijos Federacijai ribojamas pagal Reglamento (ES) 2022/428 3h straipsnį, Aukciono dalyvis įsipareigoja neperleisti (tiesiogiai ar netiesiogiai), nenaudoti ir kitokiu būdu nedisponuoti Automobiliu su Europos Sąjungos priimtomis tarptautinėmis sankcijomis nesuderinamu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio eksportą į Rusijos Federaciją, perdavimą bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijos Federacijoje, perleidimą sankcionuotiems asmenims ar naudojimui Rusijos Federacijoje.

6.5 Bet kuriame registracijos į Aukcioną ar Aukciono organizavimo etape paaiškėjus, kad asmuo, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, ar Aukciono dalyvis pažeidžia šiame Taisyklių 3 straipsnyje numatytas sąlygas, tai laikoma esminiu Taisyklių pažeidimu, suteikiančiu teisę Organizatoriui pašalinti tokį asmenį ar Aukciono dalyvį iš Aukciono ir/ar nutraukti bet kokius jau pasirašytus / sudarytus dokumentus su tokiu asmeniu ar Aukciono dalyviu / laimėtoju.

7. DUOMENŲ APSAUGA

7.1 Organizatorius, kaip duomenų valdytojas, tvarko dalyvio registracijos formoje pateiktus asmens duomenis Aukciono organizavimo ir vykdymo tikslais.

7.2 Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR).

7.3 Šių Taisyklių kontekste Aukciono dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu. Asmens duomenys, kuriuos dalyvis pateikia Organizatoriui registruodamasis Aukcionui, yra saugomi 2 mėnesius nuo Aukciono pabaigos dienos, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda naujas pagrindas dalyvio asmens duomenų tvarkymui (pvz., su Aukciono laimėtoju sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis).

7.4 Visa informacija apie Organizatoriui pateiktų asmens duomenų tvarkymą, įskaitant duomenų subjektų teises, jų įgyvendinimą, duomenų gavėjus ir kt., pateikiama Organizatoriaus viešai skelbiamoje privatumo politikoje (https://porsche.lt/privatuma-politika/).

7.5 Kilus klausimams dėl dalyvių asmens duomenų tvarkymo taip pat galima kreiptis el. paštu dpo@modus.group.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1 Aukciono dalyvis ir/ar laimėtojas neturi teisės savo teisių ir pareigų aukcione perduoti tretiesiems asmenims, nebent su tokiu perdavimu raštu sutiktų Aukciono Organizatorius.

8.2 Organizatorius turi teisę atlikti Taisyklių pakeitimus iš anksto apie tai pranešęs Aukciono dalyviams. Laikoma, kad Aukciono dalyviai, dalyvaujantys Aukcione po Taisyklių pakeitimų atlikimo, sutiko su tokiais Taisyklių pakeitimais.

8.3 Šios Taisyklės sudaromos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8.4 Visi ginčai, kylantys iš šių Taisyklių, jų pažeidimu, atšaukimu ar galiojimu sprendžiami Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

8.5 Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Aukciono Organizatorių elektroniniu paštu info@porsche.lt  arba bendruoju įmonės telefonu +370 661 10911.

Cookies.

This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the storage and use of cookies in your device.